Πρόγραμμα Μαθημάτων

Δευτέρα

 • Trx - Bosu

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Hiit Cardio

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Spinning

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Weightlifting

  -

 • BOSU

  -

 • Circuit - Row

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • TRX

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Spinning

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Hiit Strength & Stretching

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

Τρίτη

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Trx - Bosu

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • TRX

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Hiit Cardio

  -

 • CrossFit Kids

  -

 • Abs - Hips

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Spinning

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • BOSU

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Hiit Cardio

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

Τετάρτη

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Abs - Hips

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Hiit Strength

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Circuit - Row

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Spinning

  -

 • Hiit Strength

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Circuit - Row

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Weightlifting

  -

 • Abs - Hips

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

Πέμπτη

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Spinning

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • BOSU

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Hiit Cardio

  -

 • CrossFit Kids

  -

 • Hiit Strength

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Spinning

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Abs - Hips

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

Παρασκευή

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Hiit Strength & Stretching

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Hiit Cardio

  -

 • Spinning

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • TRX

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Abs - Hips

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Spinning

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Level 1 + Level 2

  -

Σάββατο

 • Level 1 + Level 2

  -

 • Hiit Cardio

  -

 • CrossFit Kids

  -

 • Level 1 + Level 2

  -