Νεα & Εκδηλωσεις

Strength/Skill A. 20 min rounds for quality Accumulate 30” Lsit on low parallels 10 Double kb Deadlift outside legs 20m front rack carry Accumulate 30” Lhold on the rig or the rings 20m front rack carry 10 Double kb Snatches or Clean jerks/presses B. 9min Amrap 8 Pistols, or pistol progressions 10 Pull Ups, band...
Read More
Weightlifting/Skill A. Level 2 7min to practice hang snatch and reach 60%rm of snatch Immediately Followed by: Every 1:30 x 8 Snatch Pull+Hang Snatch Level 1 7min to specific warm up for overhead squat Immediately Followed by: Every 1:30 x 8 3 Pause Overhead Squats w3”pause B. 10min 3min Amrap 3 strict hspu+4kipping hspu* if...
Read More
Christmas Season is off, Back to our normal training plan. 4th week of Skills Block Skills/Conditioning A. 3 rounds ladder 1. 0-2: 4-6 RMU or 8 floor RMU or 8 low parallel complex 2-4: 2-3 Rope climbs legless or regular or 1/2trip or floor pulls 4-6: 8-10 Each arm db or kb overhead squats-you can...
Read More
A. Every 1:30 x 8 3 Back squat – increase load every 1-2 sets *if not feel warmed enough,begin from light weights and increase each one set B. E2mom x 5 10-18 Low parallels push ups or regular push ups + 9-14 wall balls C. 5min amrap ladder 3 double db or kb hang squat...
Read More
Κανονική η λειτουργία όλων των τάξεων απο τις 14:30 και μετά. Επιφύλαξη υπάρχει λόγω νέας χιονώπτωσης απο το απόγευμα, ομως θα βγεί σχετική ανακοίνωση και πάλι, ανάλογα τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση των δρόμων της πόλης.
Read More
1 2 3 4 81